Decanul Baroului București face un APEL pentru protecția avocaților stagiari și a avocaților colaboratori

Avocaţi, TOP

Decanul Baroului București informează colegii, că în situația, deosebit de critică, în care se exercită profesia de avocat în prezent, datorită stării de criză sanitară în care se află România, mai multe forme de exercitare a profesiei au inițiat proceduri de încetare a contractelor de colaborare încheiate cu avocații colaboratori, în primul rând, cu avocații stagiari.

Mulțumind tuturor avocaților îndrumători și formelor de exercitare a profesiei pentru efortul făcut de a integra pe tinerii stagiari în profesie, Decanul Baroului București face apel la toți avocații care întâmpină dificultăți în menținerea contractelor de colaborare și, în mod special, a celor cu avocați stagiari, să recurgă la măsura încetării contractelor de colaborare doar în ultimă instanță, și să dea prioritate altor modalități de depășire a dificultăților economice, care să nu afecteze, în forma cea mai drastica, statutul juridic și stabilitatea în exercitarea profesiei de catre avocații stagiari și de catre avocați, în general.

Decanul Baroului București solicită confraților să aibă în vedere că solidaritatea profesională este cu atât mai necesară, în condițiile speciale, cu care profesia de avocat și societatea nu s-au mai confruntat și își exprimă speranța că prin efortul comun, al formelor de exercitare a profesiei și al colaboratorilor, inclusiv al avocaților stagiari, vom putea depăși greutățile existente în prezent.

Decanul Baroului București recomandă avocaților care au dreptul de a acorda îndrumare avocaților stagiari să încheie contracte de colaborare cu cei rămași fără îndrumare, pentru a asigura continuitatea stagiului de formare inițială și susținerea, în condiții cât mai apropiate de normal, a examenului de definitivare în profesie.

Decanul Baroului București transmite urările de bine și încurajări tuturor colegilor din București și din țară, având convingerea că, prin sprijin și înțelegere, vom rămâne un corp profesional de înaltă ținută.