Măsuri de sprijin al avocaților din Baroul București

Avocaţi, TOP

În contextul dificil al pandemiei COVID-19, Consiliul Baroului București a decis, în ședința din 24 martie 2020, următoarele:

1. Constituirea Fondului de unitate și întrajutorare a avocaților din Baroul București și deschiderea unui cont cu afectațiune specială pentru sprijinirea avocaților în activitate și pensionarilor din Baroul București, aflați în situații excepționale în contextul pandemiei (stare de boală, contaminare coronavirus, dificultăți majore în asigurarea resurselor materiale elementare, etc.). S-a luat act de renunțarea la indemnizațiile cuvenite unor membri ai Consiliului Baroului București, sumele aferente urmând să fie virate în contul special constituit.

Avocații, indiferent de forma de exercitare a profesiei, sunt invitați să contribuie la Fondul de unitate și întrajutorare, Baroul București urmând să le mulțumească public prin postări pe site-ul său.

Acordarea de ajutoare se va dispune de către Consiliul Baroului București, de la caz la caz, în mod operativ.

Avocații vor fi informați în legătură cu resursele financiare atrase și cu privire la utilizarea lor, cu respectarea dreptului la confidențialitate și a regulilor privind protecția datelor personale;

2. Contactarea în condiții de gratuitate/rezonabile de pret, a suportului necesar pentru punerea la dispoziție, în format videoconferință, a unor cursuri de formare profesională care vor fi susținute, în mod gratuit, de către lectori, avocați sau specialiști cu care baroul are legături de colaborare;

3. Pentru avocații care asigură asistența judiciară și care au solicitat luarea unor măsuri de sprijin din partea Baroului, s-a decis recomandarea colegilor care, din motive obiective, nu pot executa prestațiile avocațiale repartizate, să renunțe în favoarea acestora la delegațiile repartizate. Lista avocaților va fi pusă la dispoziția conducătorului SAJ care va lua măsurile necesare pentru punerea în executare a măsurilor dispuse;

4. Continuarea achiziționării de materiale de protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 până la asigurarea acestora de către autoritățile publice. Materialele vor fi distribuite, cu prioritate, pentru avocații care asigură asistență judiciară în cauze penale și civile;

5. Menținerea facilității pentru avocații din Baroul București de a beneficia la cerere de scutiri, amânări și eșalonări cu privire la contribuțiile datorate la buget. Cererea va fi transmisă electronic la oricare dintre adresele postate pe site-ul Baroului, iar în cuprinsul acesteia, se va face mențiune cu privire la diminuarea sau lipsa veniturilor în perioada pentru care se solicită acordarea facilității.

În raport de evoluția situației generată de criza sanitară, Baroul București va lua și alte măsuri în sprijinul avocaților săi.