Chestionar UNBR „Viață în Instanță” – Analiză preliminară

Avocaţi, Grefieri, Judecători, Justiţie, Procurori, TOP

Chestionarul UNBR – parte a campaniei Viață în Instanță – a fost completat, până la acest moment, de către 311 avocați din 34 de județe ale țării.

Rezultate parțiale:

Într-o zi dedicată instanțelor, cât timp vă petreceți efectiv în sala de judecată și cât timp așteptați pe holurile instanțelor (1a și 1b)?

1. Pentru majoritatea repondenților (70%), timpul util petrecut în instanță este sub 30% din timpul total, cu unele extreme notabile: sub 5% timp util pentru 10% dintre repondenți și peste 70% timp util pentru  13% repondenți (1a).

De asemenea, peste 65% dintre repondenți petrec mai mult de 70% din timp în așteptare (1b);

Cât timp ați așteptat cel mai mult până ce a fost audiat clientul dumneavoastră?

2. Peste 42% dintre repondenți spun că au fost situații în care au petrecut mai mult 8 ore în așteptarea audierii, iar pentru 45% dintre avocați timpul de așteptare a fost de 4-7 ore.

În cazul audierilor nocturne prelungite, vi s-a părut justificată urgența? Plasați răspunsul pe o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă lipsa urgenței, iar 5 reprezintă o situație imperativă.

3. Dintre toate audierile nocturne, doar în 13 cazuri (4%) urgența a fost descrisă printr-o situație imperativă (nivelul 5 pe scală) și în 19 cazuri (6%) a fost justificată (nivelul 4 pe scală).

În 59% din cazuri urgența nu a existat (nivelurile 1 și 2 pe scală). În aceste cazuri există decalaje foarte mari de timp (8-10 ore sau mai mult) între momentul reținerii suspectului și chemarea avocatului pentru audieri, respectiv între prezentarea la instanță și începerea ședinței de judecată pentru propunerea de emitere a mandatului de arestare.

Multe situații de acest fel se produc în timpul nopții, iar mulți avocați care vin din alte localități sunt obligați să călătorească în cursul nopții pentru a ajunge la termenul de dimineață.

Cum v-ați simțit după audieri prelungite (mai mult de 8 ore) din punct de vedere fizic și psihic? Plasați răspunsul pe o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă un grad de oboseală suportabil, iar 5 reprezintă o stare de epuizare avansată.

4. 88% dintre avocați s-au aflat într-o stare de epuizare avansată după audieri mai lungi de 8 ore (nivelele 4  și 5 pe scală);

Cum vă afectează familia situația descrisă la punctul 4? Folosiți 4 termeni semnificativi.

5. Familiile avocaților sunt afectate extrem de grav de situațiile prezentate mai sus. Termenii utilizați pentru a răspunde la întrebarea 5 din chestionar sunt: boli profesionale, îngrijorare, frustrare, stres, despărțire, înstrăinare, abandon, tristețe, neglijarea copiilor, iritare, teamă, neparticipare la evenimentele familiei, ale copiilor, neglijarea educației copiilor, tensiune, neglijare, lipsă de comunicare, reproșuri, instabilitate, dezastru, lipsa timpului liber, indignare.

Un caracter aparte îl are faptul că, de cele mai multe ori, timpul petrecut în instanțe sau în sediul parchetelor ori a secțiilor de politie se caracterizează prin înfometare/alimentație necorespunzătoare, întrucât nu este prezentat nici un plan de audieri, astfel încât să se poată previziona un mod eficient de organizare a timpului.

Descrieți pe scurt soluția potrivită pentru a rezolva problemele de management al timpului în procedurile judiciare.

6. Avocații repondenți au dovedit o implicare extrem de serioasă și activă în identificarea soluțiilor privind managementul eficient al timpului în procedurile judiciare.

Principalele probleme vizează:  

● absența unui program fixat al cauzelor, program care să fie respectat;

● lipsă de management al timpului în procedurilor judiciare;

● lipsa de interes și de respect a unor judecători față de avocat și față de profesia de avocat;

Propunerile făcute vizează:

a) fixarea orelor pentru soluționarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată; modificarea regulamentelor din cadrul unităților de parchet; implicarea CSM privind respectarea de către organele judiciare a drepturilor cetățenilor aflați în proceduri judiciare;

b) obligații legale privind întreruperea audierilor ca urmare a stării de epuizare fizică;

c) citarea cauzelor pe ore (nu toată ședința dimineața, la aceeași oră);

d) respectarea caracterului de excepție al audierilor pe timpul nopții;

e) asigurarea dreptului avocaților de a depune cereri și de a formula obiecțiuni în timpul acțiunilor nocturne (actualmente acestea nu pot fi înregistrate);

f) informatizare, cooperare între magistrați și avocați;

g) redimensionarea resurselor umane și materiale din sistemul judiciar;

h) audierea cauzelor cu martori la sfârșitul ședinței;

i) asigurarea spațiului de lucru în arhive;

k) număr mai mic de dosare pe ședință.