Stagii multilaterale de pregătire pentru judecători și procurori – Germania, 13.11.2018 – 30.11.2018

Judecători, Procurori

Stagiu multilateral de pregătire pentru judecători în domeniul dreptului civil/comercial -Stagiu multilateral de pregătire pentru judecători și procurori în domeniul dreptului penal

Locul de desfăşurare și perioada

Germania, 13.11.2018 – 30.11.2018

Limba în care se desfăşoară

Limba germană

Organizator

Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ), Uniunea Germană a Judecătorilor, Ministerul Justiției (Germania)

DESCRIERE

Sosirea participanţilor este programată pentru data de 13 noiembrie 2018. În perioada 14-17 noiembrie 2018, va fi organizată, în localitatea Königswinter (lângă Bonn) o prezentare introductivă referitoare la sistemul juridic german.

În data de 18 noiembrie 2018, participanţii se vor deplasa către locurile în care urmează să se desfăşoare stagiul de pregătire. Astfel, în perioada 19-27 noiembrie 2018, participanţii vor avea ocazia de a cunoaşte aspecte privind dreptul german şi de a face schimb de experienţă cu colegii germani.

În data de 28 noiembrie 2018, participanţii se vor întoarce la Königswinter, unde, în data de 29 noiembrie 2018, va fi organizat un seminar de evaluare.

Plecarea participanţilor este programată pentru data de 30 noiembrie 2018.

Finanţare

Organizatorii vor acoperi următoarele costuri ocazionate de participarea la program:

‒  mesele şi cazarea pe parcursul seminariilor din Königswinter;

‒  costurile aferente transportului (dus-întors) din Königswinter către localitatea în care se va desfăşura stagiul;

‒ Participanţilor li se vor pune la dispoziţie materiale (Dicţionarul de termeni juridici Creifelds, Culegere de texte Nomos “Drept public”  etc.) ;

‒ cazare gratuită (în funcţie de disponibilitate, într-o familie gazdă sau o pensiune) în localitatea în care se va desfășura stagiul, pe parcursul acestuia.

‒ Participanţii vor primi o indemnizaţie pentru cheltuielile curente în cuantum de 250 Euro, precum şi o asigurare de sănătate care acoperă costurile tratamentului medical în cazul bolilor acute.

Costurile aferente transportului participanţilor din ţara de origine către Germania şi retur vor fi suportate de participanți. Prin înscrierea la acest seminar, candidații acceptă că, în ipoteza selectării în vederea participării, acesta se va face exclusiv în condițiile financiare aprobate la nivelul IRZ. Precizăm că orice costuri ocazionate de participarea la seminar nu pot fi suportate de INM.

Cui se adresează

Stagiul în materia dreptului civil/comercial se adresează judecătorilor specializaţi în materia dreptului civil/comercial, iar cel în domeniul dreptului penal se adresează judecătorilor specializați în materia dreptului penal și procurorilor. De asemenea, având în vedere faptul că stagiile se desfășoară la nivelul judecătoriilor/parchetelor de pe lângă aceste instanțe, se va acorda prioritate magistraților de la aceste instanțe/parchete. În vederea participării la acest stagiu este necesară o bună cunoaştere a limbii germane (limbaj cotidian şi de specialitate).

LOCURI ALOCATE

Organizatorii au alocat câte 1 loc/stagiu pentru magistraţii din fiecare stat. INM va alcătui şi o listă de rezervă (maxim 4 persoane), la care se va apela în situaţia renunţării magistratului selectat, precum şi în situaţia în care România va primi mai multe locuri ca urmare a renunţărilor din partea unor magistraţi din alte state.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

  • CV actualizat (limba română) – cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail);
  • scrisoare de intenţie (limba română);
  • formularul de înscriere (inclusiv cu fotografie), completat în limba germană;
  • certificat de competenţă lingvistică – limba germană (în măsura în care candidatul posedă un astfel de certificat);
  • avizul colegiului de conducere al instanţei sau parchetului la care magistratul îşi desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei/procurorului şef secţie în care judecătorul sau procurorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei sau parchetului (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).

Documentele solicitate vor fi transmise în format electronic la adresa de e-mail maria.dragu@inm-lex.ro

Termen înscriere

25 aprilie 2018 (inclusiv)

CRITERII DE SELECŢIE

 INM va efectua selecţia iniţială a candidaţilor români în funcţie de următoarele criterii:

  • relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs;
  • neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internaţională;
  • posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul de pregătire.
  • avizul colegiului de conducere al instanţei sau parchetului la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei/procurorului şef secţie în care judecătorul sau procurorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei sau parchetului (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).

Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a limbii germane, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.

Persoana de contact

Persoana de contact pentru acest program este d-na Maria DRAGU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Departamentul de formare profesională continuă, tel. 021/40.76.238, maria.dragu@inm-lex.ro

IMPORTANT!

Selecţia efectuată de INM conferă magistraţilor selectaţi doar o vocaţie de participare la aceste stagii, urmând ca participarea efectivă să fie determinată în urma deciziei organizatorilor.

 

În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate pot transmite INM un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute, soluţiile relevate precum şi orice alte informaţii de natură să permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului.