SEMINAR – „Cybercrime, Problems of Jurisdiction and International Cooperation in Criminal Matters”, 5-6 martie 2018 – Lisabona, Portugalia

Judecători, Procurori

Seminarul de o zi și jumătate se va baza pe o metodologie de predare – „learn by doing”.

Judecătorii specializați în penal și procurorii care vor participa din diferite state membre, vor fi implicați în cadrul unor workshop-uri cu caracter practic unde vor fi abordate probleme legate de jurisdicția și cooperarea internațională în domeniul crimelor informatice.

Cazurile vor fi inspirate din situații reale, care să implice atât cooperarea judiciară la nivel național cât și transnațional. Participanții vor avea ocazia să schimbe exemple și bune practici cu ceilalți participanți din țări diferite. În cadrul seminarului vor fi antamate subiecte legate de cadrul legal care reglementează criminalitatea informatică, conflictele de jurisdicție și accesul transnațional la informații, accesarea de la distanță a datelor digitale, dovezile “open source” și cooperarea internațională în materie penală în lumina EIO.

Experți în cadrul seminarului vor fi specialiști naționali și reprezentanți EUROJUST și EUROPOL.

EJTN rambursează participanţilor costurile de transport (în limita a 400 Euro) şi acordă diurnă pentru acoperirea costurilor aferente cazării și meselor. Costul total eligibil pentru un drum dus-întors (în care sosirea are loc în după-amiaza/seara anterioară primei zile a seminarului, iar plecarea în ultima zi a seminarului, după finalizarea lucrărilor) este de maxim 400 €. Orice depăşire a acestei sume va fi suportată de participant.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

  • CV actualizat-cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) – limba română;
  • scrisoare de intenţie – limba română;
  • certificat de competenţă lingvistică – limba engleză (în măsura în care candidatul posedă un astfel de certificat);
  • avizul colegiului de conducere al instanţei la care magistratul îşi desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei în care judecătorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).

Documentele solicitate vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de e-mail seminare.ejtn@inm-lex.ro, în atenția d-nei Ruxandra Elena STAN.

Termen înscriere – 12 ianuarie 2018, ora 16:00.

Persoana de contact pentru acest program este d-na Ruxandra Elena STAN, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Departamentul de formare profesională continuă, tel. 021/40.76.243.