CCR a declarat neconstituțională dispoziția privitoare la metodologia de evaluare a performanțelor profesionale din Statutul funcționarilor publici

Curtea Constituţională a României, Justiţie

Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit. d) din Constituția României, al art.11 alin. (1) lit. d), al art.29 şi al art.32 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiei art.69 alin. (5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Textul de lege criticat are următorul cuprins:

Art. 69 alin. (5) din Legea nr.188/1999: „(5) Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, după consultarea organizaţiilor sindicale ale funcţionarilor publici, reprezentative la nivel naţional.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.69 alin. (5) din Legea nr.188/1999.

În motivarea soluţiei de admitere, Curtea a reţinut că soluția legislativă cuprinsă în art.69 alin. (5) din Legea nr.188/1999, referitoare la aprobarea prin hotărâre a Guvernului a metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, este neconstituţională, deoarece, în esenţa sa, evaluarea activităţii şi a conduitei unui funcţionar public ţine de statutul acestuia şi, prin urmare, trebuie reglementată, potrivit art.73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, prin lege organică.

Mai mult, prin reglementarea aspectelor esenţiale ale evaluării, prin hotărâre de Guvern, sunt încălcate şi dispoziţiile art.1 alin. (4) din Constituţie referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat (prin delegarea unei atribuţii ce aparţine în exclusivitate legiuitorului, către Guvern), precum şi ale art.1 alin. (5) din Constituţie, în componenta sa referitoare la previzibilitatea şi accesibilitatea legii.