Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept, Universitatea din București – ediția a IX-a, 18-20 aprilie 2018

Bucureşti

Înscrierea lucrărilor pentru ediția a IX-a din anul universitar 2017-2018 a Sesiunii de Comunicări Științifice adresată studenților și masteranzilor Facultății de Drept, Universitatea din București, va avea loc în perioada 1 februarie – 2 martie 2018, prin trimiterea materialului, împreună cu acordul asupra variantei finale dat de cadrul didactic coordonator, la adresa de email sesiunedecomunicari@drept.unibuc.ro.

Instrucțiunile detaliate privind participarea la eveniment și formatul lucrării se regăsesc pe pagina web a Sesiunii  http://drept.unibuc.ro/Precizari-privind-Sesiunea-de-Comunicari-Stiintifice-a-Studentilor-si-Masteranzilor-s61-avz284-ro.htm (cu precizarea că perioada de înscrieri la ediția în curs este cea menționată mai sus, 1 februarie – 2 martie 2018).

În cadrul Sesiunii de comunicări științifice, pot avea calitatea de coordonatori de lucrări doar cadrele didactice ale Facultății de Drept, Universitatea din București, astfel cum acestea sunt menționate pe site-ul Facultății.