Acasă / Examene / Institutul Notarial Român / Reguli noi pentru dobândirea calităţii de notar stagiar

Reguli noi pentru dobândirea calităţii de notar stagiar

Ținând seama de prevederile art. 23, art. 24 alin. (13) și (14) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele ale art. 5, 6, 7 și 9 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Adresa nr. 3.883 din 29.06.2017 a Uniunii Naționale a Notarilor Publici, completată în data de 28.08.2017, prin care a fost transmisă Ministerului Justiției Hotărârea nr. 50 din 23.06.2017 a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici referitoare la proiectul de Regulament pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Uniunea Națională a Notarilor Publici și Serviciul profesii juridice conexe duc la îndeplinire prevederile regulamentului prevăzut la art. 1.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiției,
Tudorel Toader

București, 19 octombrie 2017.

Nr. 2.792/C.

ANEXĂ

REGULAMENT

pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului

pentru dobândirea calității de notar stagiar

Despre Monitorul NeOficial

mm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of