UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI – CONGRESUL AL XVI-LEA

Executori judecătoreşti

În data de 12.05.2017, la sediul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, a avut loc al XVI-lea Congres al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

La Congresul ordinar au fost convocați să participe reprezentanții legali ai Camerelor Executorilor Judecătorești de pe lângă Curțile de Apel, conducerea Centrului Național de Pregătire și Perfecționare al Executorilor Judecătorești, a Comisiei Superioare de Disciplină, a Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești, precum și membrii Comisiei de Cenzori.

Au onorat invitația Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești: domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER – ministrul justiției, domnul prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU – consilier al Procurorului General, doamna conf. univ. dr. Evelina OPRINA – judecător, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, domnul prof. univ. dr. Traian-Cornel BRICIU – vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România, domnul Nicolae Ciprian NICA și domnul Sergiu-Sorin MARINA – membri în Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, domnul prof. univ. dr. Ștefan DEACONU – președinte al Curții de arbitraj comercial internațional, domnul prof. univ. dr. Adrian STOICA-CONSTANTIN – decanul Facultății de Drept, Universitatea Ovidius din Constanța.

În deschiderea lucrărilor Congresului, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a transmis un mesaj de felicitare pentru activitatea depusă de executorii judecătorești, pentru colaborarea dintre Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Ministerul justiției.

Acesta a scos în evidența rolul important pe care îl are executorul judecătoresc în rândul profesiilor liberale, ca factor determinant în asigurarea ducerii la îndeplinire a actului de justiție, pe fondul eforturilor de modernizare a sistemului judiciar. Ceilalți invitați la Congres au transmis un mesaj de unitate cu celelalte profesii juridice în acord cu cerințele crescute ale mediului socio-economic și judiciar actual.