Acasă / Justiţie / Avocatul Poporului – Excepția de neconstituționalitate referitoare la termenul legal de scadență pentru plata facturilor de utilități

Avocatul Poporului – Excepția de neconstituționalitate referitoare la termenul legal de scadență pentru plata facturilor de utilități

Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (61 ) și (9) din Legea nr. 51/2006, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 225/2016 (Legea serviciilor comunitare de utilități publice), apreciind că prevederile sus-menționate nu întrunesc exigențele art. 1 alin. (3) și (5), art. 21, art. 24 și art. 44 din Constituţie.

În actuala reglementare, utilizatorii serviciilor de utilităţi publice sunt obligaţi să achite facturile în termenul de scadenţă de 15 zile, termen care însă curge de la data emiterii facturilor, iar nu data primirii facturilor. Avocatul Poporului consideră că, în condițiile în care termenul curge de la data emiterii facturii și, în plus, factura constituie titlu executoriu, dispozițiile legale criticate au un caracter excesiv pentru utilizatori. 

Având în vedere că factura constituie, în actuala reglementare, titlu executoriu, este necesară asigurarea unui just echilibru între drepturile patrimoniale ale furnizorilor și cele ale utilizatorilor de servicii publice, care pot suferi vătămări ca urmare a aplicării acestor dispoziții inechitabile. Prin urmare, trebuie gasită o soluție legislativă care să permită şi să garanteze exprimarea intereselor tuturor părţilor, asigurarea accesului liber la justiție și exercitarea dreptului la apărare.

Avocatul Poporului menționează că utilizatorii serviciilor publice se pot afla în situația de a primi factura după împlinirea termenului de scadență de 15 zile, termen care curge de la emitere. Avocatul Poporului apreciază că soluția legislativă adoptată este lipsită de garanţii în ceea ce îl priveşte pe debitorul obligației de plată a facturii, neachitarea în termen putând avea importante consecinţe asupra securităţii şi stabilităţii raporturilor juridice.

Totodată, dispozițiile legale criticate aduc atingere dreptului de acces liber la justiţie al utilizatorului, consacrat de art. 21 din Constituție, în contextul în care momentul de la care începe să curgă termenul de scadență pentru plata facturii îl reprezintă data emiterii, incertitudinea momentului primirii facturii de către destinatar constituind, în opinia Avocatului Poporului, un obstacol în exercitarea dreptului de acces la instanţă. 

 

Despre Laura-Ioana Tătaru

mm
Iubesc fotografia, dețin o putere magică de a-i face pe cei din jurul meu să zâmbească și să privească viața în culori calde. Mizez întodeauna pe adevăr și sinceritate. Pasiunea mea a fost, este și va rămâne scrisul. Consider că e modalitatea prin care pot expune cel mai bine tot ce simt și gândesc.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of