9 decembrie 2021

Monitorul NeOficial

Agenţie de presă juridică

Propunerile CSM cu privire la modificarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală

Ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader, a primit din partea Consiliului Superior al Magistraturii o serie de propuneri privitoare la proiectul de modificare a Codului Penal, cât și a Codului de Procedură Penală, aflat în etapa dezbaterilor publice la momentul actual.

În primul rând, CSM este de părere că introducerea articolului cu formularea ,,Pentru stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile nu este permisă combinarea prevederilor din legi succesive“ este susceptibil de a crea confuzie în ceea ce privește viitoare modificări normative punctuale ale unor instituţii de drept penal. Totodată, cei de la CSM au invocat și o decizie a Curții Constituționale care prevede că, înainte de apariția noului cod penal, în deciziile prin care Curtea a sancţionat un înţeles contrar principiului legii penale mai favorabile în cazul unor instituţii de drept penal, norma mai favorabilă s-a integrat în cuprinsul aceluiaşi act normativ, nefiind modificată viziunea de ansamblu a reglementării.

În al doilea rând, CSM propune Ministrului Justiţiei să definească mai bine noţiunea de “produs” care urmează să fie supus confiscării. Conform normelor europene, ,,produse“ pot reprezenta avantajele economice obţinute, direct sau indirect, prin săvârşirea unei infracţiuni. Articolul propus care a ridicat obiecții în materia confiscării are următoarea formulare: ,,Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, când (…) instanţa îşi formează convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale“. CSM apreciază că această convingere invocată ar trebui să se formeze pe baza probatoriului administrat în cauză.