CSM caută 5 experți specializați în domeniul executării pedepselor

Avocaţi, Consilieri juridici, Grefieri, Judecători, Procurori

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Agenție Executivă, și Institutul Național al Magistraturii, în calitate de Partener beneficiar de proiect, anunță lansarea procedurii pentru selecția a 5 experți (judecători, cadre didactice universitare și alți profesioniști cu experiență certificată în domeniul drept penal/drept procedural penal/drept execuțional penal).

Acesția urmează să participe în calitate de formatori la seminariile organizate pe această temă în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei pentru Uniunea Europeană extinsă.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacității judecătorilor și procurorilor de a aprofunda și aplica noile coduri, prin elaborarea unui plan de pregătire și furnizarea de formare profesională specializată.

Între activitățile ce urmează a fi derulate în vederea atingerii acestui rezultat se numără și organizarea a 10 seminarii în domeniul executării pedepselor pentru judecători. Acest domeniu a fost identificat ca prioritar având în vedere impactul substanțial asupra activității instanțelor și potențialul deosebit de creare a unei jurisprudențe ezitante sau chiar contradictorii provocate de:

 1. Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
 4. Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

La aceste seminarii, cu o durată de două zile fiecare, vor fi invitați să participe aproximativ 200 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor penale! 

Cele zece seminarii în materia executării pedepselor vor avea un pronunțat caracter practic și se vor derula în cadrul Programului de formare continuă pe anul 2017 al INM la nivel centralizat, fiind programate să se desfășoare astfel:

 • 29-30 iunie 2017, București;
 • 03-04 iulie 2017, București;
 • 21-22 septembrie 2017, București;
 • 05-06 octombrie 2017, București;
 • 12-13 octombrie 2017, București;
 • 13-14 noiembrie 2017, București;
 • 23-24 noiembrie 2017, București;
 • 27-28 noiembrie 2017, București;
 • 04-05 decembrie 2017, București;
 • 11-12 decembrie 2017, București.

Cerințe minime de calificare:

 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice;
 2. Experiență profesională de minimum 5 ani în domeniul de specialitate cerut (dreptul penal/ drept procedural penal/ drept execuțional penal), calculată de la data numirii sau dobândirii funcţiei;
 3. Cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau internaționale organizate în materia executării pedepselor/ a dreptului penal/ a dreptului procedural penal;
 4. Cel puțin 1 lucrare de specialitate publicată (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul executării pedepselor/ a dreptului penal/ a dreptului procedural penal;
 5. Plan detaliat de seminar – Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context;
 6. Scrisoare de intenție, care va include:- oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maxim 2 zile de activitate per seminar;- opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare;- indicarea a minimum 3 teme principale și a 3 teme secundare pe care expertul le va trata în cadrul expunerii, cu respectarea tematicii anexate prezentului anunț;
 7.  Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă pentru unul dintre seminariile în domeniul executării pedepselor;

Pentru mai multe informații, citiți documentul de mai jos:

Descarcă (PDF, 549KB)