9 decembrie 2021

Monitorul NeOficial

Agenţie de presă juridică

Selecție a cinci experți specializați în domeniul executării silite – Programul de Cooperare Elvețiano-Român

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Agenție Executivă, și Institutul Național al Magistraturii, în calitate de Partener beneficiar de proiect, anunță lansarea procedurii de selecție a 5 experți (judecători, cadre didactice universitare, executori judecătorești)  specializați în domeniul executării silite, în vederea participării acestora în cadrul proiectului ,,Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi“

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacității judecătorilor și procurorilor de a aprofunda și aplica noile coduri, prin elaborarea unui plan de pregătire și furnizarea de formare profesională specializată. Planul de formare elaborat în cadrul proiectului va permite judecătorilor și procurorilor să analizeze în mod aprofundat dispozițiile noilor coduri și să dezbată aspectele neclare privind aplicarea noilor dispoziții în cazuri practice.

Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Acesta va consta din cumularea a șase seminare în domeniul executării silite cu un pronunțat caracter practic care vor fi derulate în cadrul Programului de formare continuă pe anul 2017 al INM la nivel centralizat, după următorul program:

 1. 08-09 iunie 2017, București;
 2. 19-20 iunie 2017, București;
 3.  21-22 septembrie 2017, București;
 4.  26-27 octombrie 2017, București;
 5.  16-17 noiembrie 2017, București;
 6.  07-08 decembrie 2017, București;

Cerințele minime de calificare pentru înscrierea la acest proiect sunt următoarele:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice;
 • Experiență profesională de minimum 5 ani în domeniul de specialitate cerut (executare silită);
 • Cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminarelor naționale sau internaționale organizate în materia executării silite;
 • Cel puțin o lucrare de specialitate publicată (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul executării silite;
 • Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele pe care expertul își propune să le atingă în cadrul activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu încadrarea în tematica indicată în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context.
 • Scrisoare de intenție, care va include: oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maximum 2 zile de activitate per seminar; opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț și – indicarea a minimum 3 teme principale și a 3 teme secundare pe care expertul le va trata în cadrul expunerii, cu respectarea tematicii anexate prezentului anunț;
 •  Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă pentru unul dintre seminarele în domeniul executării silite care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea.

Pentru mai multe informații, accesați documentul de mai jos:

Descarcă (PDF, 477KB)