Adunarea Generală a membrilor Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă – Filiala Bucureşti

Practicieni în insolvenţă

Consiliul de conducere al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență – Filiala București convoacă Adunarea Generală a membrilor în ziua de joi, 20 aprilie 2017, orele 13:00 la Hotelul JW Marriot (Constanța Ballroom) în București, cu următoarea ordine de zi:

  • Raportul de activitate pe anul 2016;
  • Raportul comisiei de cenzori pe anul 2016;
  • Raportul instanței de disciplină pe anul 2016;
  • Proiectul programului de activitate pe anul 2017;
  • Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
  • Desemnarea delegaților la Congresul UNPIR;
  • Diverse;

În cazul în care nu se întrunești număr necesar de membri, Adunarea generală se convoacă pentru aceeași zi – 20 aprilie 2017 – la orele 14:00, iar hotărârile se vor lua pe baza majorității simple.