9 decembrie 2021

Monitorul NeOficial

Agenţie de presă juridică

Bugetarii au liber pe 23 ianuarie 2017. Magistraţii şi grefierii merg la muncă.

Salariaţii din sectorul public au liber în ziua de 23 ianuarie 2017, conform unei hotărâri adoptate de către Guvernul României. Această hotărâre vine în contextul declarării în cursul anului trecut a zilei de 24 ianuarie ca sărbătoare legală – Ziua Unirii Principatelor Române.

Totuşi, nu toţi bugetarii se vor bucura de ziua de luni în afara locului de muncă. În ceea ce priveşte magistraţii şi celelalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 23 ianuarie 2017 şi a participanţilor în aceste procese, dispoziţiile hotărârii de guvern nu se aplică.

HOTĂRÂRE nr. 28 din 18 ianuarie 2017 privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1
(1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 23 ianuarie 2017 se stabileşte ca zi liberă.
(2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 28 ianuarie 2017 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 31 ianuarie 2017, potrivit planificărilor stabilite.
(3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.
Articolul 2
Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.
Articolul 3
Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 23 ianuarie 2017 şi nici participanţilor în aceste procese.
Articolul 4
(1) Operaţiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăţi unităţilor Trezoreriei Statului în data de 20 ianuarie 2017 se înregistrează în contabilitatea acestor unităţi cu aceeaşi dată.
(2) Operaţiunile de încasări prin virament în relaţia cu instituţiile de credit, aferente datei de 23 ianuarie 2017, se înregistrează în contabilitatea structurilor cu atribuţii în domeniul decontării din centrala Ministerului Finanţelor Publice în data de 23 ianuarie 2017, iar în contabilitatea unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, în următoarea zi lucrătoare.
(3) Eventualele retururi la încasare aferente operaţiunilor înregistrate potrivit alin. (1) se întocmesc de unităţile Trezoreriei Statului cu data de 23 ianuarie 2017.
(4) În ziua de 23 ianuarie 2017, prin centrala Ministerului Finanţelor Publice se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.
(5) Prin ordin emis de Ministerul Finanţelor Publice poate fi stabilită şi desfăşurarea altor operaţiuni prin Trezoreria Statului.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

—————

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Bucureşti, 18 ianuarie 2017.
Nr. 28.