Legea celor 102 taxe. Vezi ce taxe vor fi eliminate în 2017!

Drept fiscal

Declarată drept constituţională de către Curtea Constituţională a României, legea celor 102 taxe va intra în vigoare în 2017 şi va elimina următoarele taxe:

[tie_list type=”checklist”]

 • Cerere de înregistrare în registrul comerţului – persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 250 lei
 • Cerere de înregistrare în registrul comerţului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 90 lei
 • Cereri menţiuni simple – 45 lei
 • Cereri menţiuni complexe cu două sau mai multe operaţiuni- 220 lei
 • Legea cetăţeniei române nr. 21/1991- 2 taxe
 • Taxa înregistrare cerere – 3 lei
 • Taxa timbru judiciar – 1,5 lei
 • Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României – 6 taxe
 • Eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, eliberarea de adeverinţe, precum şi alte servicii prestate de autorităţi (Dir. Gen. Paşapoarte MAI + Dep. Consular MAE + Insp. Gen. Imigrări + DEPABD) – 22 lei
 • Acordarea cetăţeniei române (ANC) – 191 lei
 • Acordarea/Redobândirea cetăţeniei române (ANC) – 191 lei
 • Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un act oficial (Dep. Consular MAE) – 25 lei
 • Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor (Dep. Consular MAE) – 47 lei
 • Identificarea unei persoane pe teritoriul României (Insp. Gen. Imigrări + DEPABD) – 35 lei
 • Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune – 2 taxe
 • Taxa radio (persoane fizice – 2,5 lei/lună, persoane juridice fără salariaţi – 2,5 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale şi alte subunităţi fără personalitate juridică – 30 lei/lună, microîntreprinderi – 10 lei/lună)
 • Taxa TV (persoane fizice – 4 lei/lună, persoane juridice fără salariaţi – 4 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale şi alte subunităţi fără personalitate juridică – 50 lei/lună, microîntreprinderi – 15 lei/lună, persoane juridice – societăţi turistice – 7,7 lei/cameră)
 • Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României – 22 de taxe (nu sunt menţionate expres într-un act normativ, dar sunt cele întâlnite în practică – 21 lei fiecare)
 • Cerere de schimbare a numelui, Diploma de bacalaureat, Diploma de licenţă, Certificate de calificare, Atestate profesionale, Certificate de competenţe profesionale, certificate de calificare, carte de identitate autoturism, permis armă, permis vânătoare, carnet de muncă, certificat de revoluţionar, titlu proprietate, brevete şi însemne etc
 • Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru – 13 taxe
 • Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani – 5 lei
 • Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului – 15 lei
 • Preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români– 5 lei
 • Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare – 3 lei
 • Taxa examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E – 6 lei
 • Taxa examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si TV – 28 lei
 • Taxa examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E – 84 lei
 • Taxa înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totala maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv – 60 lei
 • Taxa înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei
 • Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei
 • Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – 414 lei
 • Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – 5 lei
 • Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere – 15 lei
 • Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor – 4 taxe
 • Taxa pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar – 10 lei
 • Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice – 22 lei
 • Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice şi în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat – 44 lei
 • Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei – 3 lei
 • Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare – 1 taxă
 • Tarif suplimentar eliberare paşaport simplu temporar – 100 lei
 • Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare – 25 taxe
 • Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei cărţi electronice de identitate – 15 euro
 • Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie – 40 euro
 • Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia: un exemplar – 40 euro, pentru fiecare exemplar în plus – 10 euro
 • Legalizarea semnăturii traducătorului – 40 euro
 • Legalizarea unei copii de pe înscrisuri – 10 euro
 • Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnatură privată – 30 euro
 • Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române care urmează să fie folosit în strainătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România – 30 euro
 • Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor
 • Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină – 10 euro
 • Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină – 30 euro
 • Legalizarea traducerii efectuate – 20 euro
 • Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular – 20 euro
 • Eliberarea unui certificat de cutumă – 30 euro
 • Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi – 30 euro
 • Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române – 90 euro
 • Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine – 90 euro
 • Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine – 135 euro
 • Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă romanesc – 45 euro
 • Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc – 30 euro
 • Eliberarea unui extras de stare civilă – 30 euro
 • Eliberarea dovezii de cetăţenie – 10 euro
 • Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate – 30 euro
 • Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc – 30 euro
 • Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române din străinătate – 30 euro
 • Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă – 30 euro
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura – 1 taxă
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – 4 taxe
 • Comision efectuare reţineri din pensii – 3% din suma reţinută
 • Eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare -15 lei
 • Eliberarea, la cererea asiguraţilor, a adeverinţelor care atestă calitatea, venitul asigurat şi/sau stagiul de cotizare realizat, începand cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic – 15 lei
 • Eliberarea adeverinţelor care conţin informaţii necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătoreşti – 17 lei
 • Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal – 1 taxă
 • Taxa cazier fiscal – 20 lei
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule – 1 taxă
 • Timbrul de mediu pentru autoturisme.

[/tie_list]