9 decembrie 2021

Monitorul NeOficial

Agenţie de presă juridică

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei trebuie motivată în termen de 15 zile

În şedinţa din 21 noiembrie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a soluţionat sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, formulată de Tribunalul Sibiu – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin încheierea din 21 aprilie 2016, pronunţată în dosarul nr. nr. 11338/306/2014, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Decizia nr. 44 în dosarul nr. 2551/1/2016

Admite sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de Tribunalul Sibiu – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin încheierea din 21 aprilie 2016, pronunţată în dosarul nr. 11338/306/2014 şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei trebuie şi motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie, fiind supusă procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecata prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă.

Respinge în rest sesizarea, ca inadmisibilă.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 noiembrie 2016.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.