Curs gratuit pentru juriști – „Protecția datelor personale în Uniunea Europeană”

Avocaţi, Consilieri juridici, Dreptul Uniunii Europene, Executori judecătoreşti, Grefieri, Judecători, Notari publici, Practicieni în insolvenţă, Procurori

Institutul European din România organizează în perioada 12 – 13 septembrie 2016 un curs gratuit, destinat în principal juriștilor, cu tema „Protecția datelor personale în Uniunea Europeană”.

OBIECTIVELE CURSULUI

Ca urmare a programului de formare, cursanții vor fi capabili:
• să înțeleagă și să definească sau să descrie principalele aspecte referitoare la protecția datelor personale în cadrul Uniunii Europene;
• să recunoască influenta și efectul politicilor europene la nivel național și să poată acționa în consecință;
• să înțeleagă limbajul comunitar (eurojargonul) și să utilizeze adecvat terminologia specifică utilizată în domeniul protecției datelor personale.

CUI SE ADRESEAZĂ?

Programul se adresează în special juriștilor și personalului de specialitate din instituții publice, dar și altor funcționari publici sau altor categorii socio-profesionale interesate de acest domeniu.

DIPLOMA DE ABSOLVIRE

Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiţionată de o frecvență de minim 70 % din durata programului de formare.

TEMATICA

• Ce sunt datele personale?
• Interpretarea jurisprudențială și aplicarea administrativa
• Accesul la informații de interes public și protecția datelor personale
• Claritatea și previzibilitatea limitărilor aduse exercițiului drepturilor fundamentale
• Dreptul de a fi uitat
• Extrateritorialitatea reglementarilor referitoare la datele personale
• Datele de trafic și localizare – date personale?
• Agenții autonome pentru protecția datelor personale
Cursul se desfășoară zilnic între orele 9.00-17.00 (12 ore de instruire – teoretică şi practică).

LOCUL DESFĂȘURĂRII

Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

FORMATORI

Ramona-Delia Popescu, lector univ., Univ. București
Simona Șandru, șef birou Plângeri, ANSPDCP
Elena-Simina Tănăsescu, prof. univ. dr., Univ. București/consilier prezidențial

Programul este subvenționat din bugetul IER, în condițiile desfășurării la sediul IER.

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

Selecția participanților la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit”, în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativități cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizație pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta șansele de a beneficia de instruire ale altor organizații eligibile/selectate.

În cazul în care IER anulează și pe cale de consecință reprogramează programul de formare profesională, anunță beneficiarul imediat asupra acestei situații, precum și asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, și, în funcție de solicitarea beneficiarului poate înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională.

Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:

Valentin Ciobanu – coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 112