RECENZII: Cărți recomandate pentru admiterea în profesiile juridice 2016

Ordinul Consilierilor Juridici din România

DREPT CIVIL

 

[toggle title=”Fișe de drept civil. Partea generală. Persoane. Drepturi reale principale. Obligații. Contracte. Succesiuni. Familie” state=”close”]

Autori: Gabriel Boroi, Mona-Maria Pivniceru, Tudor Vlad RădulescuTeona Rădulescu, Bogdan Nazat, Carla Alexandra AnghelescuDragoș Dumitru, Ioana Nicolae.

Fişele de drept civil sunt destinate mai ales candidaţilor care se pregătesc pentru concursurile de admitere şi definitivat în profesiile juridice, adică acelor persoane care trebuie să revizuiască şi să fixeze un volum mare de cunoştinţe într-un timp cât mai scurt.

Lucrarea este alcătuită astfel încât să acopere în primul rând acele materii şi instituţii ale dreptului civil care fac parte din tematica concursurilor juridice naţionale, incluzând şi instituţiile nou introduse în tematica de admitere la Barou în 2016, precum exproprierea şi uzucapiunea.

În al doilea rând, lucrarea este adresată studenţilor care se pregătesc pentru examenele de an sau pentru examenul de licenţă, având avantajul de a prezenta materia în mod unitar, concis şi accesibil, axat pe înţelegerea şi asimilarea noţiunilor de bază ale dreptului civil, deci fără teoriile şi dezbaterile doctrinare.

Lucrarea are un format 20×22,5 cm, conţine un număr de 760 de pagini şi este structurată pe materii ale dreptului civil (Partea generală, Persoane, Drepturi reale principale, Obligaţii, Contracte, Succesiuni şi Familie). Conţine un număr de 33 de fişe tematice structurate sub forma unor tabele cu elemente grafice.[/toggle]

[one_third]

PRO

[tie_list type=”checklist”]

 • Materialele sunt de bună calitate, paginile albe, groase, permit sublinierea şi colorarea cu nuanţator etc.
 • Formatul de 20×22.5 cm oferă o privire de ansamblu asupra informaţiei, fiind foarte uşor manevrabilă
 • Oferă exemple multiple şi explicaţii suplimentare pentru majoritatea instituţiilor
 • Face trimitere la noţiuni de procedură civilă cu explicaţiile de rigoare
 • Opiniile proprii sunt argumentate
 • Acoperă întreaga tematică pentru examenele consacrate în domeniu precum şi pentru examenele de an şi licenţă
 • Oferă tabele de analiza comparativă între instituţii
 • Informaţia este prezentată treptat, pornind de la noţiunile de bază
 • Fontul predominant este de dimensiune medie, alternează cu fonturile de tip bold şi italic pentru a scoate în evidenţă informaţiile importante
 • Cuprinsul este foarte detaliat, permite identificarea informaţiilor cu uşurinţă
 • Face trimitere la temeiul de drept pentru fiecare instituţie
 • Foarte eficientă pentru recapitulare şi fixarea rapidă a cunoştinţelor
 • Permite o lecturare eficientă în condiţii de lumină artificială, nu este obositoare
 • Uşor de parcurs, necesită 2-5 zile de studiu

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third]

CONTRA

[tie_list type=”cons”]

 • Bibliografie restrânsă

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third_last]

 

Fise de drept civil - Gabriel Boroi, Mona Maria Pivniceru

 

Format: ✰✰✰✰✰

Structură: ✰✰✰✰✰

Conținut: ✰✰✰✰✰

Materiale folosite: ✰✰✰✰✰

Raport preț-calitate: ✰✰✰✰✰

 

[button color=”red” size=”big” link=”http://www.hamangiu.ro/fise-de-drept-civil?utm_source=Facebookgrup&utm_medium=post&utm_campaign=fise” icon=”” target=”true”]Comandă online[/button]

[/one_third_last]

 

[toggle title=”Tratat de drept succesoral. Ediția a III-a” state=”close”]

Autori: Francisc Deak , Romeo Popescu

Actuala ediţie a Tratatului de drept succesoral a apărut la mai bine de 12 ani de la trecerea în nefiinţă a regretatului profesor Francisc Deak, una dintre cele mai importante personalităţi româneşti ale ştiinţei juridice din România.

Apariţia noului Cod civil şi a operelor ulterioare, adoptarea sau, după caz, modificarea unor acte normative relevante în materia dreptului de moştenire, pronunţarea unor hotărâri importante ale Curţii Constituţionale şi ale instanţelor judecătoreşti au creat necesitatea actualizării Tratatului de drept succesoral, apărut ultima dată în anul 2002.

Lucrarea conţine 3 volume (VOL I: Moştenirea Legală – 300 de pagini, VOL II: Moştenirea testamentară – 380 de pagini şi VOL III: Transmisiunea şi partajul moştenirii – 235 de pagini) şi se prezintă sub un format 15×20 cm.[/toggle]

[one_third]

PRO

[tie_list type=”checklist”]

 • Analizează fiecare instituţie din materia succesiunilor, pornind de la noţiunile de bază
 • Oferă exemple pentru fiecare instituţie în parte
 • Oferă scheme indispensabile înţelegerii dreptului succesoral
 • Face trimiteri relevante către vechiul Cod civil
 • Face trimiteri către jurisprudenţa relevantă precum şi către operele ce conţin păreri contrare
 • Bibliografia folosită este extinsă
 • Poate fi folosită atât de studenţi, cât şi de candidaţii la examenele consacrate din domeniu
 • Materialele folosite sunt de calitate superioară, permit sublinierea, colorarea precum şi studiul în condiţii de lumină artificială

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third]

CONTRA

 

[/one_third]

[one_third_last]

 

 

Format: ✰✰✰✰✰

Structură: ✰✰✰✰✰

Conținut: ✰✰✰✰✰

Materiale folosite: ✰✰✰✰ (se pot observa urmele lăsate de degete pe hârtie)

Raport preț-calitate: ✰✰✰✰✰

 

[button color=”red” size=”big” link=”http://www.hamangiu.ro/tratat-de-drept-succesoral-vol-iii-transmisiunea-si-partajul-mostenirii-conform-noului-cod-civil?utm_source=monitor&utm_medium=post&utm_campaign=cartejuridica” icon=”” target=”true”]Comandă online[/button]

[/one_third_last]

 

[toggle title=”Drept civil. Familia. Ediția a II-a” state=”close”]

Autor: Marieta Avram

Lucrarea examinează în detaliu dispoziţiile noului Cod civil cuprinse în Cartea a II-a „Despre familie”, materia fiind organizată după structura codului intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 şi actualizată cu toate modificările la zi intervenite în domeniu.

Sunt prezentate instituţiile clasice ale dreptului civil al familiei – căsătoria, rudenia, filiaţia, adopţia, obligaţia de întreţinere, dar şi instiţutii noi, precum logodna şi autoritatea părintească. În acest sens, este de subliniat analiza extensivă a regimurilor matrimoniale, element de noutate pe planul raporturilor patrimoniale dintre soţi şi de o importanţă practica deosebită. De asemenea, la fiecare instituţie sunt relevate judicios şi normele procedurale incidente, astfel cum au fost reglementate în noul Cod de procedură civilă, în vigoare din februarie 2013.

Elaborarea acestei a II-a ediţii a fost determinată, în primul rând, de epuizarea ediţiei anterioare, precum şi de modificarea semnificativă a legislaţiei speciale în domeniu, mai ales Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, fiind amplu modificate şi completate recent. A fost adăugat, de asemenea, un titlu nou, referitor la mediere, ca modalitate de soluţionare amiabilă a conflictelor de familie, iar întregul manuscris a fost completat cu noi observaţii şi comentarii pe marginea normelor legale incidente şi imbogăţit cu soluţii recente din practica judiciară. Cartea se adresează în primul rând studenţilor, dar poate fi utilă tuturor celor preocupaţi de domeniul raporturilor de familie.

Lucrarea se prezintă sub un format 17×24 cm, conţine 568 de pagini şi este structurată în IX titluri, fiecare fiind împărţit la rândul său în capitole şi secţiuni. [/toggle]

[one_third]

PRO

[tie_list type=”checklist”]

 • Materialele sunt de bună calitate, pagini albe, conţinut foarte bine structurat, informaţia este uşor de identificat pe fiecare pagină
 • Oferă jurisprudenţă CEDO şi din dreptul intern
 • Conţine bibliografie extinsă
 • Face trimitere la textele de lege incluzând şi conţinutul lor
 • Oferă exemple multiple şi explicaţii suplimentare pentru toate instituţiile analizate
 • Face trimitere la alte opinii doctrinare
 • Opiniile proprii sunt foarte bine argumentate, indicand inclusiv temeiul de drept, cu extras din textul de lege
 • Acoperă întreaga tematică pentru examenele consacrate în domeniu precum şi pentru examenele de an şi licenţă şi practică
 • Informaţia este prezentată treptat, pornind de la concepţia istorică, sociologică şi legală a noţiunii de “familie”
 • Fontul predominant este de dimensiune medie, alternează cu fonturile de tip bold şi italic pentru a scoate în evidenţă informaţiile importante
 • Cuprinsul este foarte detaliat, permite identificarea informaţiilor cu uşurinţă
 • Notele de subsol conţin informaţii suplimentare, trimiteri către jurisprudenţa relevantă, trimiteri către opinii contrare sau asemănătoare, texte de lege şi sunt folosite predominant în lucrare
 • Conţine ultimele actualizări (precum Legea nr. 272/2004, Legea nr. 273/2004)
 • Necesită doar noţiuni generale, fiind foarte utilă pentru studenţi şi nu numai

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third]

CONTRA

 

[/one_third]

[one_third_last]

 

Drept civil Familia - editia a 2-a - Marieta Avram

 

Format: ✰✰✰✰✰

Structură: ✰✰✰✰✰

Conținut: ✰✰✰✰✰

Materiale folosite: ✰✰✰✰✰

Raport preț-calitate: ✰✰✰✰✰

 

[button color=”red” size=”big” link=”http://www.hamangiu.ro/drept-civil-familia-editia-a-2-a?utm_source=Facebookgroup&utm_medium=postare&utm_campaign=curs%20universitar%202″ icon=”” target=”true”]Comandă online[/button]

[/one_third_last]

 

DREPT PROCESUAL CIVIL

 

[toggle title=”Drept procesual civil. Ediția a III-a” state=”close”]

Autori: Gabriel Boroi , Mirela Stancu

Cartea Drept procesual civil cuprinde o analiză de ansamblu a instituţiilor procesuale civile, conform noului Cod de procedură civilă, reglementare cu implicaţii majore asupra activităţii întregului sistem judiciar. Proiectată inițial de profesorul Gabriel Boroi ca un manual sintetic, pentru uzul studenţilor, în prezent lucrarea depăşeste cu mult întinderea şi nivelul de tratare a materiei specifice cursurilor universitare, datorită interpretărilor şi soluţiilor pe care autorii s-au văzut nevoiţi să le ofere numeroaselor probleme generate de intrarea în vigoare a noului Cod.

Lucrarea are un format 18×24 cm, conţine un număr de 1234 de pagini şi este structurată în 3 părţi: Partea generală, Judecata şi Executarea silită.[/toggle]

[one_third]

PRO

[tie_list type=”checklist”]

 • Materialele sunt de bună calitate, în ciuda volumului foarte mare de pagini, coperta este din material dur, paginile sunt prinse bine şi oferă semn de carte
 • Oferă exemple multiple şi explicaţii suplimentare pentru toate instituţiile analizate
 • Face trimitere la alte opinii doctrinare
 • Opiniile proprii sunt foarte bine argumentate, indicând inclusiv temeiul de drept
 • Acoperă întreaga tematică pentru examenele consacrate în domeniu precum şi pentru examenele de an şi licenţă şi practică
 • Informaţia este prezentată treptat, pornind de la noţiunile de bază
 • Fontul predominant este de dimensiune mică, alternează cu fonturile de tip bold şi italic pentru a scoate în evidenţă informaţiile importante
 • Cuprinsul este foarte detaliat, permite identificarea informaţiilor cu uşurinţă
 • Face trimitere la temeiul de drept pentru fiecare instituţie
 • Notele de subsol conţin informaţii suplimentare, trimiteri către jurisprudenţa relevantă, trimiteri către opinii contrare sau asemănătoare, texte de lege şi sunt folosite predominant în lucrare
 • Conţine toate actualizările incidente până în data de 22 mai 2016 (inclusiv O.U.G nr. 1/2016)
 • Necesită doar noţiuni generale, fiind foarte utilă pentru studenţi

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third]

CONTRA

[tie_list type=”cons”]

 • Nu conţine bibliografie
 • Fontul folosit este de dimensiune mică şi poate prezenta un dezavantaj pentru cei care citesc o perioadă mai lunga de timp, provocând oboseală

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third_last]

 

Drept procesual civil. Editia a 3-a 2016_Boroi,Stancu

 

Format: ✰✰✰✰✰

Structură: ✰✰✰✰ (deşi conţine peste 1200 de pagini, informaţia este dificil de identificat în pagină din cauza fontului mic folosit şi a stilului de tip italic în loc de bold)

Conținut: ✰✰✰✰✰

Materiale folosite: ✰✰✰✰✰

Raport preț-calitate: ✰✰✰✰✰

 

[button color=”red” size=”big” link=”http://www.hamangiu.ro/drept-procesual-civil-editia-a-2-a-rev-2016?utm_source=Facebookgrup&utm_medium=post&utm_campaign=cursuniversitar” icon=”” target=”true”]Comandă online[/button]

[/one_third_last]

 

DREPT PENAL

 

[toggle title=”Fişe de drept penal pentru admiterea în magistratură şi avocatură. Ediţia a II-a” state=”close”]

Autori: Alexandru Boroi , Simona Anghel

Cuprinsul acestei cărţi este conceput astfel încât participanţii la examene să aibă o viziune clară şi de ansamblu asupra materiei. Informaţiile sunt usor accesibile, structurate într-o formă logică, actualizate din punct de vedere legislativ şi completate cu deciziile recente ale Curţii Constitutionale şi ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justitie.

Pentru facilitarea activităţii de studiu, lucrarea încorporează textele de lege potrivit Codului penal în vigoare, actualizat precum şi comparaţii interinstituţionale.

Fișele sunt elaborate în concordanţă cu tematica propusă pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii și pentru examenul de primire în profesia de avocat. Cu toate acestea, instituţiile analizate se regăsesc şi în tematica examenelor de an, licenţă ori definitivat (INM/INPPA), acestea fiind utile şi candidaţilor la aceste examene.

Cartea are un format de 20×22.5 cm, are un număr de 448 de pagini şi este împărţită în 2 părţi: Drept penal. Partea generală, cu un număr de 28 de fişe tematice şi Drept penal. Partea specială, cu un număr de 71 de fişe tematice. Lucrarea oferă de asemenea, suplimentar, un număr de 17 tabele sinoptice, care ajută la compararea instituţiilor de drept penal, precum şi a unor infracţiuni. Lucrarea cuprinde modificările aduse prin O.U.G nr. 18/2016, informaţia este structurată în ordinea prevăzută de cod şi respectă tematica concursurilor pentru admiterea în magistratură şi avocatură.[/toggle]

[one_third]

PRO

[tie_list type=”checklist”]

 • Oferă suplimentar 17 tabele sinoptice pentru o mai bună viziune asupra instituţiilor şi infracţiunilor. Tabelele sunt oferite separat, imprimate pe coli albe, fiecare având un format de 40×45 cm şi conţin analize comparative precum şi semne grafice pentru o mai bună identificare vizuală a informaţiei
 • Respectă tematica pentru INM şi Barou
 • Prezintă textul de lege pentru fiecare instituţie şi infracţiune
 • Opiniile exprimate sunt împărtăşite de majoritatea autorilor consacraţi din domeniu
 • Analizează complet fiecare instituţie şi infracţiune
 • Necesită doar cunoştinţe de bază, putând fi folosită şi de studenţi pentru susţinerea examenelor de an şi licenţă
 • Bibliografia este recentă şi este formată din autori consacraţi din domeniu
 • Noul format al lucrării permite o mai mare uşurinţă de studiu precum şi o privire de ansamblu asupra informaţiei
 • Materialele folosite sunt de calitate superioară, hârtie albă, groasă ce permite sublinierea textului, folosirea nuanţatoarelor etc.
 • Fontul folosit oferă posibilitatea studiului în lumină artificială precum şi studiul pe perioadă îndelungată
 • Foloseşte fonturi alternative de tip bold, italic precum şi elemente grafice pentru o mai bună identificare vizuală a informaţiei
 • Uşor de parcurs, necesită doar 1-2 zile de studiu
 • Foarte utilă pentru recapitulare şi fixarea rapidă a cunoştinţelor

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third]

CONTRA

[tie_list type=”cons”]

 • Lipsa exemplelor
 • Lipsa jurisprudenţei relevante

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third_last]

 

Fise de drept penal pentru admiterea in magistratura si avocatura Editia a 2-a - Boroi, Anghel

 

Format: ✰✰✰✰✰

Structură: ✰✰✰✰✰

Conținut: ✰✰✰✰✰ (acoperă în întregime tematica pentru examenele consacrate în domeniu)

Materiale folosite: ✰✰✰✰✰

Raport preț-calitate: ✰✰✰✰✰

 

[button color=”red” size=”big” link=”http://www.hamangiu.ro/fise-de-drept-penal-pentru-admiterea-in-magistratura-si-avocatura-editia-a-2-a?utm_source=Facebook%20grup&utm_medium=postare&utm_campaign=fise” icon=”” target=”true”]Comandă online[/button]

[/one_third_last]

 

[toggle title=”Fișe de drept penal. Partea generală. Ediția a III-a” state=”close”]

Autor: Mihail Udroiu

Lucrarea se prezintă sub un nou format de 19×24 cm, adaptat pentru noul model grafic de fişe, ce permite o vizualizare mai uşoară a informaţiei precum şi o manipulare mai uşoară a cărţii. Conţine 365 de pagini, iar fontul folosit este de dimensiune medie astfel încât facilitează studiul pe perioade lungi şi în condiţii de lumina artificială.

Lucrarea este structurată sub forma a 25 de fişe tematice, 41 de teme de analiză şi dezbatere (TAD) şi o secţiune de întrebări şi exerciţii. Fiecare fişă se prezintă sub un nou format şi conţine o parte teoretică sub formă grafică, o parte practică extrasă din jurisprudenţă şi o secţiune de observaţii pentru explicaţii suplimentare.

Temele de analiză şi dezbatere constituie o secţiune esenţială în procesul de învăţare în a testa capacitatea cititorului de a diseca şi dezbate o situaţia factuală sub toate faţetele posibile şi de a-şi prezenta argumentele logic şi clar. Temele de analiză şi dezbatere nu oferă o soluţie certă ce se poate pronunţa în speţa descrisă, dar pot conduce la crearea unei noi teme de discuţii care să antreneze acurateţea raţionamentului cititorului şi capacitatea de a efectua distincţii relevante în materia dreptului penal.

Lucrarea îşi propune să prezinte sintetizat instituţiile de drept cuprinse în partea generală a Codului Penal din 2009, în fişe grafice, pentru fixarea rapidă a cunoştinţelor şi recapitulare.

Lucrarea se adresează atât studenţilor, cât şi masteranzilor, doctoranzilor, candidaţilor la examenele de admitere, definitivare sau promovare în profesiile juridice, precum şi practicienilor la început de carieră.[/toggle]

[one_third]

PRO

[tie_list type=”checklist”]

 • Materialele folosite sunt de bună calitate, font de dimenisune medie, pagini albe, tuş de bună calitate, nu se şterge, permite sublinierea cu pix, nuanţator, creion. Coperta este de bună calitate, paginile sunt prinse bine, cartea rămâne deschisă fără efort din partea cititorului
 • Cuprinsul face trimitere cu precizie la instituţiile analizate, astfel încât informaţia poate fi foarte uşor identificată.
 • Conţine analize comparative
 • Numerotarea paginilor conţine şi numele instituţiei pentru o mai bună identificare.
 • Respectă ordinea prevăzută în Codul Penal şi tematicile examenelor de primire în profesiile juridice
 • Aspectul grafic al fişelor permite o prezentare clară şi logică a fiecărei instituţii
 • Timp scurt de parcurgere, putând fi parcursă în 1-2 zile
 • Temele de analiză şi dezbatere permit stimularea cititorului în a transpune informaţia acumulată în cazuri practice
 • Poate fi folosită inclusiv pentru examenele de an şi licenţă
 • Secţiunea practică oferă repere jurisprudenţiale şi tranşează problemele de interpretare legislativă per instituţie
 • Oferă spaţiu suficient pentru a adăuga notiţe proprii sau semne particulare.

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third]

CONTRA

[tie_list type=”cons”]

 • Nu conţine exemple suficiente pentru fiecare instituţie, astfel încât este necesară consultarea unei lucrări aprofundate
 • Nu conţine aplicarea în spaţiu a legii penale

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third_last]

 

Fise de drept penal. Partea generala. Editia a 3-a - Udroiu

 

Format: ✰✰✰✰✰ (uşor de citit, adaptat noului model grafic de fişe)

Structură: ✰✰✰✰✰ (informaţia este structurată clar şi logic, pe fiecare instituţie în parte)

Conținut: ✰✰✰✰ (lipseşte aplicarea legii penale în spaţiu, precum şi exemplele din cadrul unor instituţii)

Materiale folosite: ✰✰✰✰✰ (hârtie albă de calitate superioară, permite cu uşurinţă adăugarea de notiţe şi semne particulare, nu suferă degradări în cazul folosinţei îndelungate)

Raport preț-calitate: ✰✰✰✰✰

 

[button color=”red” size=”big” link=”http://www.hamangiu.ro/fise-de-drept-penal-partea-generala-editia-a-3-a?utm_source=monitor&utm_medium=post&utm_campaign=cartejuridica1″ icon=”” target=”true”]Comandă online[/button]

[/one_third_last]

 

[toggle title=”Fișe de drept penal. Partea specială. Ediția a III-a” state=”close”]

Autor: Mihail Udroiu

Lucrarea se prezintă sub un nou format de 19×24 cm, adaptat pentru noul model grafic de fişe, ce permite o vizualizare mai uşoară a informaţiei precum şi o manipulare mai uşoară a cărţii. Conţine 490 de pagini, iar fontul predominant folosit este de dimensiune medie, alternând cu font de tip bold şi italic.

Lucrarea este structurată sub forma a 80 de fişe tematice, 66 de teme de analiză şi dezbatere (TAD) şi o secţiune de întrebări şi exerciţii. Fiecare fişă se prezintă sub un nou format şi conţine o parte teoretică sub formă grafică, o parte practică extrasă din jurisprudenţă şi o secţiune de observaţii pentru explicaţii suplimentare.

Lucrarea îşi propune sa trateze sintetizat câteva dintre infracţiunile prevăzute de partea specială a Codului penal din 2009 sub forma unor fişe grafice, fiind un instrument facil şi util pentru cei care vor să recapituleze rapid materia pentru examenele consacrate din domeniu, dar și pentru cei care vor să dobândească în cel mai scurt timp cunoștințele teoretice și practice esențiale cu privire la partea specială a dreptului penal.

Lucrarea se adresează atât studenţilor, cât şi masteranzilor, doctoranzilor, candidaţilor la examenele de admitere, definitivare sau promovare în profesiile juridice, precum şi practicienilor la început de carieră.[/toggle]

[one_third]

PRO

[tie_list type=”checklist”]

 • Respectă tematica aferentă examenelor consacrate în domeniu, precum şi cea necesară susţinerii examenelor de an şi licenţă
 • Oferă suplimentar pe lângă tematică o analiză completă a altor infracţiuni
 • Oferă jurisprudenţă actualizată cu exemple concrete din practică
 • Tratează toate aspectele controversate din doctrină pentru fiecare infracţiune în parte
 • Bibliografia consultată este formată atât din surse externe, cât şi din surse interne, precum lucrări ale unor autori cunoscuţi (Gh. Mateuţ, F. Streteanu, V. Cioclei, T. Toader ş.a.)
 • Temele de analiză şi dezbatere (TAD) sunt grupate în funcţie de obiectul juridic al infracţiunilor, iar nu pe fiecare infracţiune în parte, oferind cititorului o marjă de apreciere mai mare raportată la cunoştinţele acumulate
 • Informaţia este foarte bine structurată, permiţând parcurgerea într-un timp scurt, în medie 1-2 zile
 • Oferă prezentări comparative pentru infracţiuni
 • Respectă ordinea infracţiunilor aşa cum este prevăzută de Codul penal
 • Informaţia este actualizată potrivit O.U.G. nr. 18/2016
 • Face trimitere la instituţiile din partea generală a codului penal, precum şi la aspectele procedurale incidente pentru fiecare infracţiune în parte
 • Materialele folosite sunt de înaltă calitate, pagini albe, ce suportă atât adăugarea de notiţe, precum şi subliniatul şi coloratul informaţiei. Tuşul folosit nu se șterge, paginile sunt prinse bine astfel încât nu se degradează prin folosinţa normală. Formatul de 19×24 cm permite o mai uşoară lecturare. Nu necesită efort din partea cititorului pentru a menţine cartea deschisă.

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third]

CONTRA

 

[/one_third]

[one_third_last]

 

Fise de drept penal. Partea speciala - ed a 3-a - Udroiu

 

Format: ✰✰✰✰✰ (uşor de citit, adaptat noului model grafic de fişe)

Structură: ✰✰✰✰✰ (informaţia este structurată clar şi logic, pentru fiecare infracţiune în parte)

Conținut: ✰✰✰✰✰ (oferă o analiză completă a infracţiunilor din tematici)

Materiale folosite: ✰✰✰✰✰

Raport preț-calitate: ✰✰✰✰✰

 

[button color=”red” size=”big” link=”http://www.hamangiu.ro/fise-de-drept-penal-partea-speciala-editia-a-3-a?utm_source=monitor&utm_medium=post&utm_campaign=cartejuridica3″ icon=”” target=”true”]Comandă online[/button]

[/one_third_last]

 

DREPT PROCESUAL PENAL

 

[toggle title=”Fişe de procedură penală pentru admiterea în magistratură şi avocatură” state=”close”]

Autor: Carmen-Silvia Paraschiv

Alături de celelalte titluri ale Editurii Hamangiu incluse în noua serie Concursuri şi examene, Fişele de procedură penală prezintă materia într-o manieră sintetică, structurată, pe alocuri chiar schematic, dar într-un mod accesibil pentru orice persoană care trebuie să parcurgă o materie foarte amplă într-un interval relativ scurt.

Fişele urmează cursul Codului de procedură penală, prezentând informaţia pe instituţii, alături de care adaugă deciziile pronunţate de instanţa supremă în recursuri în interesul legii şi în dezlegarea unor chestiuni prealabile, decizii de neconstituţionalitate ale Curţii Constituţionale, precum şi soluţii din practica instanţelor naţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Lucrarea se prezintă sub un format de 20×22.5 cm, adaptat grafic conceptului de fişe, tabele şi scheme, ceea ce aduce un avantaj cititorului, facilitând vizualizarea şi asimilarea rapidă a informaţiilor. Conţine un număr de 520 de pagini şi este structurată sub forma a 58 de fişe tematice.[/toggle]

[one_third]

PRO

[tie_list type=”checklist”]

 • Acoperă întreaga tematică pentru concursurile consacrate din domeniu
 • Poate fi folosită cu uşurinţă pentru examenele de an şi licenţă
 • Oferă o analiză completă a instituţiilor în ordinea prevăzută de Codul de procedură penală
 • Necesită doar cunoştinţe de bază
 • Uşor de parcurs, poate fi parcursă în 2-3 zile
 • Formatul permite o mai uşoară manipulare
 • Materialele folosite sunt de înaltă calitate, hârtie albă, groasă, ce permite sublinierea şi colorarea cu nuanţator, precum şi studiul în condiţii de lumină artificială etc.
 • Oferă exemple pertinente pentru fiecare instituţie în parte
 • Oferă jurisprudenţă CEDO şi naţională
 • Nu oferă păreri doctrinare contradictorii
 • Conţine cele mai recente actualizări, printre care şi O.U.G. nr. 18/2016
 • Face trimitere la textele legale
 • Prezintă sediul materiei pentru fiecare instituţie
 • Oferă tabele de analiză comparativă între instituţii
 • Foloseşte font de tip bold pentru evidenţierea cuvintelor cheie precum şi elemente grafice pentru a atrage atenţia asupra informaţiilor esenţiale
 • Bibliografia este formată din autori cunoscuţi din sfera dreptului penal (M. Udroiu, N. Volonciu, I. Neagu, C. Mitrache, C. Bulai ş.a.)
 • Informaţia prezentată este fundamentată strict pe dispoziţiile Codului de procedură penală

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third]

CONTRA

 

[/one_third]

[one_third_last]

 

Fise de procedura penala - Carmen Paraschiv

 

Format: ✰✰✰✰✰

Structură: ✰✰✰✰✰

Conținut: ✰✰✰✰✰

Materiale folosite: ✰✰✰✰✰

Raport preț-calitate: ✰✰✰✰✰

 

[button color=”red” size=”big” link=”http://www.hamangiu.ro/fise-de-procedura-penala-pentru-admiterea-in-magistratura-si-avocatura?utm_source=Facebookgrup&utm_medium=post&utm_campaign=fise7″ icon=”” target=”true”]Comandă online[/button]

[/one_third_last]

 

[toggle title=”Fișe de procedură penală. Partea generală” state=”close”]

Autor: Mihail Udroiu

Prezentele fișe au alcatuit, încă din 2012, singura lucrare care a abordat, într-o grafică inovatoare și o structură intuitivă, Partea generală a Codului de procedură penală, dorind să se materializeze într-un instrument eficient, care să permită oricărui jurist să își fixeze facil o perspectivă logică asupra materiei.

Lucrarea se prezintă sub un nou format de 19×24 cm, adaptat pentru noul model grafic de fişe, ce permite o vizualizare mai uşoară a informaţiei precum şi o manipulare mai uşoară a cărţii. Conţine 460 de pagini, iar fontul folosit este de dimensiune medie.

Lucrarea este structurată sub forma a 33 de fişe tematice şi 52 de teme de analiză şi dezbatere (TAD). Fiecare fişă se prezintă sub un nou format ce conţine o parte teoretică sub formă grafică, o parte practică extrasă din jurisprudenţă şi o secţiune de observaţii pentru explicaţii suplimentare.[/toggle]

[one_third]

PRO

[tie_list type=”checklist”]

 • Respectă tematica aferentă examenelor consacrate în domeniu (Barou, INM, promovare în funcţii)
 • Materialele folosite sunt de înaltă calitate, pagini albe, ce suportă atât adăugarea de notiţe, precum şi subliniatul şi coloratul informaţiei. Tuşul folosit nu se sterge, paginile sunt prinse bine, formatul de 19×24 cm permite o mai uşoară lecturare, nu necesită efort din partea cititorului pentru a menţine cartea deschisă
 • Oferă jurisprudenţă CEDO şi naţională actualizată
 • Tratează aspecte controversate din doctrină
 • Bibliografia este formată din surse externe şi interne de renume (Andrew Ashworth, Gh. Mateuţ, I. Neagu, N. Volonciu ş.a.)
 • Oferă tabele comparative între instituţii
 • Oferă exemple relevante din jurisprudenţă
 • Prezintă în mod logic şi clar întregul demers al procesului penal
 • Oferă modele de acte (ordonanţe, încheieri etc.)
 • Analizează aprofundat dispoziţiile art. 16 CPP
 • Conţine ultimele actualizări legislative cu evidenţierea modificărilor aduse de O.U.G. nr. 18/2016

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third]

CONTRA

[tie_list type=”cons”]

 • Nu prezintă conţinutul articolelor invocate, astfel că, este necesară consultarea codului periodic
 • Nu prezintă sediul materiei pentru fiecare instituţie
 • Părerile proprii nu sunt argumentate

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third_last]

 

Fise de procedura penala. Partea generala - Udroiu

 

Format: ✰✰✰✰✰

Structură: ✰✰✰✰✰

Conținut: ✰✰✰✰ (lipseşte conţinutul textului legal în cazul invocării unor articole, precum în cazul soluţiilor ce pot fi date cu privire la acţiunea civilă raportate la dispoziţiile art. 16 CPP)

Materiale folosite: ✰✰✰✰✰

Raport preț-calitate: ✰✰✰✰✰

 

[button color=”red” size=”big” link=”http://www.hamangiu.ro/fise-de-procedura-penala-partea-generala?utm_source=monitor&utm_medium=post&utm_campaign=cartejuridica3″ icon=”” target=”true”]Comandă online[/button]

[/one_third_last]

 

[toggle title=”Fișe de procedură penală. Partea specială” state=”close”]

Autor: Mihail Udroiu

Prezentele fișe au alcătuit, încă din 2012, singura lucrare care a abordat, într-o grafică inovatoare și o structură intuitivă, Partea specială a Codului de procedură penală, dorind să se materializeze într-un instrument eficient, care să permită oricărui jurist să își fixeze facil o perspectivă logică asupra materiei.

Lucrarea se prezintă sub un nou format de 19×24 cm, adaptat pentru noul model grafic de fişe, ce permite o vizualizare mai uşoară a informaţiei precum şi o manipulare mai uşoară a cărţii. Conţine 300 de pagini, iar fontul folosit este de dimensiune medie.

Lucrarea este structurată sub forma a 25 de fişe tematice şi 20 de teme de analiză şi dezbatere (TAD). Fiecare fişă se prezintă sub un nou format ce conţine o parte teoretică sub formă grafică, o parte practică extrasă din jurisprudenţă şi o secţiune de observaţii pentru explicaţii suplimentare.[/toggle]

[one_third]

PRO

[tie_list type=”checklist”]

 • Respectă tematica aferentă examenelor consacrate în domeniu (Barou, INM, promovare în funcţii)
 • Materialele folosite sunt de înaltă calitate, pagini albe, ce suportă atât adăugarea de notiţe precum şi subliniatul şi coloratul informaţiei. Tuşul folosit nu se sterge, paginile sunt prinse bine, formatul de 19×24 cm permite o mai uşoară lecturare, nu necesită efort din partea cititorului pentru a menţine cartea deschisă.
 • Necesită doar 1-2 zile pentru parcurgerea integrală
 • Foarte eficientă pentru recapitulare
 • Elementele grafice prezintă o mai mare eficienţă decât în cazul fişelor de procedură penală, partea generală.
 • Bibliografia este formată din surse externe şi interne de renume (Andrew Ashworth, Gh. Mateuţ, I. Neagu, N. Volonciu ş.a.)
 • Oferă tabele comparative între instituţii
 • Oferă jurisprudenţă
 • Prezintă în mod logic şi clar întregul demers al procesului penal
 • Oferă modele de acte (ordonanţe, încheieri etc.)
 • Conţine ultimele actualizări legislative cu evidenţierea modificărilor aduse de O.U.G. nr. 18/2016

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third]

CONTRA

[tie_list type=”cons”]

 • Nu prezintă conţinutul tuturor articolelor invocate, astfel că este necesară consultarea codului periodic
 • Nu prezintă sediul materiei pentru fiecare instituţie
 • Nu conţine exemple pentru afirmaţiile făcute în secţiunile de observaţii

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third_last]

 

Fise de procedura penala. Partea speciala - Udroiu

 

Format: ✰✰✰✰✰

Structură: ✰✰✰✰✰

Conținut: ✰✰✰✰ (exemplele ar facilita foarte mult procesul de învăţare şi recapitulare)

Materiale folosite: ✰✰✰✰✰

Raport preț-calitate: ✰✰✰✰✰

 

[button color=”red” size=”big” link=”http://www.hamangiu.ro/fise-de-procedura-penala-partea-speciala?utm_source=monitor&utm_medium=post&utm_campaign=cartejuridica4″ icon=”” target=”true”]Comandă online[/button]

[/one_third_last]

 

TESTE GRILĂ

 

[toggle title=”Teste grilă – Ediția a III-a – Drept civil • Drept procesual civil • Drept penal • Procedură penală” state=”close”]

Coordonatori: Mihaela Tăbârcă, Mihail Udroiu, Rodica Constantinovici.

Este prima lucrare structurată pe tematica de examen în care sunt reunite peste 3.000 chestionare pentru cele patru coduri ‒ civil, procedură civilă, penal, procedură penală, iar nivelul de dificultate este adecvat examenelor de admitere la INM sau în avocatură. În plus, lucrarea conține explicații la toate variantele de răspuns ale grilelor, punctând atent unele detalii deosebit de utile în pregătirea pentru acest tip de evaluare.

Ediția a III-a vine într-o formulă nouă, cu doamna judecător Mihaela Tăbârcă în calitate de coordonator pe partea de drept procesual civil, cu noi autori – av. Ciprian Ureche la drept civil și jud. Vasile Bozeșan la drept procesual civil, care au elaborat câte un capitol de grile recapitulative, foarte util pentru testarea finală a cunoștințelor, și procuror Ioan-Paul Chiș, care a elaborat peste 200 de grile în partea de procedură penală.

Lucrarea se prezintă sub un format de 17×24 cm, iar grilele sunt împărţite în 4 titluri (Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal şi Procedură penală), fiecare titlu fiind la rândul său împărţit pe materii (ex: partea generală, succesiunile, acţiunea civilă, căile de atac etc.). Conţine un număr de 874 de pagini (faţă de ediţia a doua a lucrării care conţine 730 de pagini) şi aduce ca element de noutate 600 de grile noi.[/toggle]

[one_third]

PRO

[tie_list type=”checklist”]

 • Respectă tematica aferentă examenelor consacrate în domeniu (Barou, INM, promovare în funcţii)
 • Oferă explicaţii pentru fiecare răspuns şi, spre deosebire de ediţia a doua, oferă explicaţii suplimentare lângă temeiul de drept şi doctrină
 • Conţine secţiuni de grile recapitulative
 • Materialele folosite sunt de înaltă calitate, pagini albe, ce suportă atât adăugarea de notiţe precum şi subliniatul şi coloratul informaţiei. Tuşul folosit nu se sterge, paginile sunt prinse bine
 • Conţine ultimele actualizări legislative inclusiv modificările aduse de O.U.G. nr. 18/2016
 • Răspunsurile se găsesc după fiecare titlu, fiind astfel mai uşor de verificat
 • Poate fi folosită atât de candidaţii la examenele consacrate în domeniu, cât şi de studenţi pentru pregătirea examenelor de an şi licenţă
 • Fonturile folosite permit delimitarea grilelor cu uşurinţă, chiar şi în condiţii de lumină artificială

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third]

CONTRA

 

 

[/one_third]

[one_third_last]

 

 

Format: ✰✰✰✰✰

Structură: ✰✰✰✰✰

Conținut: ✰✰✰✰✰

Materiale folosite: ✰✰✰✰✰

Raport preț-calitate: ✰✰✰✰✰

 

[button color=”red” size=”big” link=”http://editurasolomon.ro/dd-product/teste-grila-editia-a-iii-a-drept-civil-%E2%80%A2-drept-procesual-civil-%E2%80%A2-drept-penal-%E2%80%A2-procedura-penala/” icon=”” target=”true”]Comandă online[/button]

[/one_third_last]

 

[toggle title=”Teste grilă pentru examene de an, licență și admitere în profesiile juridice. Ediția a IV-a” state=”close”]

Autor: Iosif R. Urs

Redactată de un colectiv de cadre didactice de la Universitatea Titu Maiorescu, această culegere de teste grilă a fost concepută iniţial ca instrument de verificare a cunoştinţelor pentru studenţii universităţii, în vederea pregătirii examenului de licenţă.

În completare faţă de ediţia a treia, în actuala ediţie au fost introduse întrebări noi la fiecare materie precum şi un capitol nou la materia Drept civil, denumit „Profesioniştii”. Mai exact, lucrarea include acum 1206 teste grilă din Dreptul civil, 360 din Dreptul procesual civil, 798 din Dreptul penal şi 716 din Dreptul procesual penal, acestea fiind reactualizate în conformitate cu ultimele modificari legislative aduse noilor coduri prin Legea nr. 75/2016, O.U.G. nr. 18/2016, precum şi prin deciziile Curţii Constituţionale. În plus, pentru a înlesni verificarea răspunsurilor corecte, la disciplinele Drept procesual civil şi Drept procesual penal, răspunsurile sunt însoţite de articolul corespunzător din Codul de procedura civilă şi, respectiv, Codul de procedură penală.

Lucrarea se prezintă sub un format de 15×20 cm, conţine un număr de 600 de pagini şi este structurată în două părţi, Partea I formată din Drept civil şi Drept procesual civil, dintre care doar dreptul civil este împărţit pe materii şi partea a II-a, formată din Drept penal şi Drept procesual penal, fiecare fiind împărţită în parte generală şi parte specială. [/toggle]

[one_third]

PRO

[tie_list type=”checklist”]

 • Conţine ultimele actualizări legislative, inclusiv modificările aduse de O.U.G. nr. 18/2016
 • Răspunsurile se găsesc după fiecare secţiune, fiind astfel mai uşor de verificat
 • Fiecare pagină conţine în medie 5-7 grile, astfel că sunt mai uşor de grupat în chestionare de câte 5-20 de grile fiecare
 • Poate fi folosită atât de candidaţii la examenele consacrate în domeniu, cât şi de studenţi pentru pregătirea examenelor de an şi licenţă
 • Fonturile folosite permit delimitarea grilelor cu uşurinţă, chiar şi în condiţii de lumină artificială
 • În cazul divergenţelor doctrinare, baremul face trimitere către autorii care nu împărtăşesc acelaşi răspuns

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third]

CONTRA

[tie_list type=”cons”]

 • Materielele folosite nu sunt de cea mai bună calitate, astfel că, deşi cerneala folosită este de bună calitate și nu se şterge, hârtia este de calitate medie şi nu permite folosirea nuanţatoarelor (nu prezintă un element contra în sine, însă pentru unii cititori poate prezenta un dezavantaj major. Poate fi compensat de preţul redus al lucării)

[/tie_list]

[/one_third]

[one_third_last]

 

Teste grila pentru examene de an_ed- 4- Urs

 

Format: ✰✰✰✰✰

Structură: ✰✰✰✰✰

Conținut: ✰✰✰✰✰

Materiale folosite: ✰✰✰ (se pot observa urmele lăsate de degete pe hârtie)

Raport preț-calitate: ✰✰✰✰

 

[button color=”red” size=”big” link=”http://www.hamangiu.ro/teste-grila-pentru-examene-de-an-licenta-si-admitere-in-profesiile-juridice-editia-a-4-a?utm_source=Facebookgrup&utm_medium=postare&utm_campaign=teste%20grila” icon=”” target=”true”]Comandă online[/button]

[/one_third_last]