Home / Profesii / Executori judecătoreşti

Executori judecătoreşti

CSM: activitatea de judecată a instanțelor, în materie nonpenală, pe durata stării de urgență

Publicăm Hotărârea nr. 417/24 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru Judecători privind activitatea de judecată a instanțelor în materie nonpenală ce vizează judecarea în fond sau în căile de atac a cauzelor, în funcție de competența acestora, pe durata stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui …

Read More »

UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI – CONGRESUL AL XVI-LEA

În data de 12.05.2017, la sediul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, a avut loc al XVI-lea Congres al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. La Congresul ordinar au fost convocați să participe reprezentanții legali ai Camerelor Executorilor Judecătorești de pe lângă Curțile de Apel, conducerea Centrului Național de Pregătire și Perfecționare …

Read More »

Selecție a cinci experți specializați în domeniul executării silite – Programul de Cooperare Elvețiano-Român

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Agenție Executivă, și Institutul Național al Magistraturii, în calitate de Partener beneficiar de proiect, anunță lansarea procedurii de selecție a 5 experți (judecători, cadre didactice universitare, executori judecătorești)  specializați în domeniul executării silite, în vederea participării acestora în cadrul proiectului ,,Asistență pentru consolidarea …

Read More »

Curs gratuit pentru juriști – „Protecția datelor personale în Uniunea Europeană”

Institutul European din România organizează în perioada 12 – 13 septembrie 2016 un curs gratuit, destinat în principal juriștilor, cu tema „Protecția datelor personale în Uniunea Europeană”. OBIECTIVELE CURSULUI Ca urmare a programului de formare, cursanții vor fi capabili: • să înțeleagă și să definească sau să descrie principalele aspecte referitoare …

Read More »

Noua conducere a UNEJ

În zilele de 26 şi 27 mai a avut loc la Iaşi al XV-lea Congres al UNEJ, ocazie cu care a fost aleasă şi noua conducere a Uniunii. În urma sufragiului, candidaţii care au ieşit învingători sunt următorii: Preşedinte – Iacob Marius Morari Vicepreşedinte – Gabriel Cătălin Constantin Vicepreşedinte – Stelian Emil Dincă …

Read More »

Ceremonie depunere Jurământ 15.02.2016

În data de 15 februarie 2016, la sediul Ministerului Justiției, au depus jurământul de numire în funcția de executor judecătoresc persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică și care au promovat concursul de admitere în profesia de executor judecătoresc, precum și executorii judecătorești stagiari care …

Read More »

Posturile vacante de executor judecătoresc ce pot fi ocupate cu scutire de examen

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești aduce la cunoștința tuturor celor interesați faptul că, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 21/11.01.2016 a fost publicat Anunţul privind lista cuprinzând posturile vacante ce pot fi ocupate, cu scutire de examen, de către persoanele care au exercitat timp de 5 ani funcția de judecător, procuror …

Read More »